Измерете емоциите си с Емоци-о!-метърa на Инспектор Крок

Куфарчето на инспектор Крок съдържа всякакви полезни инструменти, които му помагат в разплитането на мистериите, които разследва. Основният му помощник обаче е емоци-о!-метърът.

Емоци-о!-метърът е устройството, което ще ти помогне да определиш емоциите, които усещаш, както и да премериш силата им. Той е лесен за използване и може да бъде много полезен, особено когато се чувстваш объркан или изпитваш повече от една емоция наведнъж.

Ето как да го използваш:

  1. Емоци-о!-метърът е разделен на десет равни части като всяка част има свой цвят и представлява различна емоция.
  2. Използвай показалеца, за да определиш емоцията, която изпитваш и да я посочиш на колелото.
  3. След като преместиш показалеца върху емоцията, която мислиш, че изпитваш, използвай измервателя, за да посочиш нейната интензивност по скалата от 0 до 3.

От тук можеш да свалиш своя Eмоци-о!-метър.

  1. Разпечатай файла с емоци-о!-метъра и елементите му на цветен принтер, върху лист или картон с формат А4.
  2. Ако го разпечатваш на лист, залепи листа с лепило върху картон (*може предварително да се изрежат показалеца и измервателя).
  3. Изрежи по контурите емоци-о!-метъра, показалеца и измервателя.
  4. Сгъни показалеца на две по оказания контур.
  5. Сгъни и залепи измервателя и го постави върху показалеца, така че да можеш да го местиш свободно нагоре-надолу.
  6. Постави показалеца от двете страни на емоциометъра, така че скалата за измерване на емоциите и измервателя да се намират в предната му част.
  7. С помощта на габърче или капса закрепи двете страни на показалеца към центъра на емоци-о!-метъра.

Вече си готов да използваш своя емоци-о!-метър!

Свали и тази картинка за отпечатване и попълване от децата. Можеш ли да посочиш всички инструменти в куфарчето на инспектор Крок?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *