Помагала за работа в клас и у дома по книгата „Моите красиви рога“

Помагала за работа в клас и у дома по книгата „Моите красиви рога“

Тези кратки учителски помагала към книгата „Моите красиви рога“ целят да предложат алтернативен подход към разискването на допълнителни неизучавани текстове в клас. Те разглеждат четенето като процес, който не само провокира мисълта, но носи и удоволствие.
Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.

Изтегли безплатно >>

Автор:
Радостина Николова
Сътрудници:
Фондация "Детски книги"; Магазин "Озон"
Date:
19.05.2017

Pin It on Pinterest