Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 3 „Загуба и болка“

Темата Загуба и болка цели да провокира у учениците:
– разбиране, че загубата е част от живота;
– осъзнаване, че загубата на приятел не означава, че той не е изиграл своята роля в живота им;
– намиране на различни варианти за приемане на загубата, чрез които да търсят и да открият начин да продължат живота си след загубата на любим човек;
– осъзнаване, че загубата, макар и тежка, не означава, че повече няма да срещнат ценни хора по пътя си, които да им помогнат отново да се чувстват щастливи и пълноценни;
– опознаване и разбиране на болката от загубата и как да се справят с нея, без да се страхуват;
– навици да се научат да ценят времето с близките си, да не забравят да им казват колко ги обичат и колко ги ценят.

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 1 „Различие и Толерантност“

Темата Различие и Толерантност цели да провокира у учениците:
– емпатия, съпричастност и готовност да приемат различните;
– навици за обективна оценка на качествата на един човек спрямо собствените му разбирания (без да се подвеждат по реакциите на останалите, ако съществува колективно възприемане на някого като различен);
– разбиране, че първо трябва да опознаят един човек като личност и едва тогава да правят избор дали да го приемат като приятел или не;
– набор от реакции, ако те самите попаднат в ситуация, в която
са набедени за различни.