Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 5 „Позитивна нагласа“

Темата Позитивна нагласа цели да провокира у учениците:
– оптимизъм и разбиране, че щастливите хора се справят по-лесно с предизвикателствата;
– умение да анализират негативните емоции, да ги тълкуват, да ги приемат и по този начин да се справят с тях;
– навици във всяка ситуация да търсят и да се фокусират върху позитивите, а не обратното;
– осъзнаване, че негативните мисли имат разрушително действие върху нас самите, върху отношението ни към другите и към света. И обратното – колкото по-усмихнат е един човек, толкова по-добре ще го възприемат околните.

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 4 „Доверие и страх“

Темата Доверие и страх цели да провокира у учениците:
– навици как да подхождат към нови познанства, преценка правилно или грешно е да се доверяват първосигнално;
– разбиране как се гради доверие и колко време отнема;
– осъзнаване на разликите между доверие и доверчивост;
– опознаване на страха с всичките му позитиви и негативи;
– търпение и осъзнатост на реакциите (понякога заслепени от обида, оставаме глухи за истината и реагираме първосигнално).

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 3 „Загуба и болка“

Темата Загуба и болка цели да провокира у учениците:
– разбиране, че загубата е част от живота;
– осъзнаване, че загубата на приятел не означава, че той не е изиграл своята роля в живота им;
– намиране на различни варианти за приемане на загубата, чрез които да търсят и да открият начин да продължат живота си след загубата на любим човек;
– осъзнаване, че загубата, макар и тежка, не означава, че повече няма да срещнат ценни хора по пътя си, които да им помогнат отново да се чувстват щастливи и пълноценни;
– опознаване и разбиране на болката от загубата и как да се справят с нея, без да се страхуват;
– навици да се научат да ценят времето с близките си, да не забравят да им казват колко ги обичат и колко ги ценят.

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 2 „Приятелство“

Темата Приятелство цели да провокира у учениците:
– разбиране и уважение към приятелството и всички нюанси, характерни за този тип отношения;
– разбиране какво им дава едно приятелство и на какво ги учи приятелят (да бъдат по-добри, по-смели, по-разумни, по-уверени в себе си, по-състрадателни, по-забавни, друго?);
– въпрос и оценка какво дават те на приятелите си. Дали те са-
мите са добри приятели? Умеят ли да слушат, да помагат, да бъдат
насреща, когато някой има нужда от тях?

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 1 „Различие и Толерантност“

Темата Различие и Толерантност цели да провокира у учениците:
– емпатия, съпричастност и готовност да приемат различните;
– навици за обективна оценка на качествата на един човек спрямо собствените му разбирания (без да се подвеждат по реакциите на останалите, ако съществува колективно възприемане на някого като различен);
– разбиране, че първо трябва да опознаят един човек като личност и едва тогава да правят избор дали да го приемат като приятел или не;
– набор от реакции, ако те самите попаднат в ситуация, в която
са набедени за различни.

Шаблон за изрязване – Корона „Моите красиви рога“

Занимание за допълнителна работа: Направи си коронка с един рог, за да покажеш, че ти приемаш всички, които са различни по един или друг начин.

(1) Разпечатай на цветен принтер с формат А4.
(2) Залепи разпечатания лист с лепило върху твърд картон.
(3) Изрежи по контура лицевата част с рогчето и двете отделни
ленти.
(4) Залепи всяка лентичка към лицевата част – отляво и отдясно.
(5) Съедини двете лентички с помощта на лепило или телбод.

Шаблон за изрязване – Игра за емоциите „Моите красиви рога“

Занимание за допълнителна работа: игра в клас, която стимулира разбирането на емоциите

(1) Изрежете лицата на елена Вундаба, изразяващи дадена емоция (щастлив, тъжен, уплашен, учуден).
(2) Залепете тиксо или каучук на гърба на всяка фигурка.
(3) На дъска или хартия напишете следните изречения и оставете празни места, както е указано. На празните места децата трябва да сложат лицето на еленчето според това как се чувства то.

ВАЖНО! Обърнете внимание и дискутирайте как се променя звученето на всяко изречение, когато се сменят и различните емоции върху празните места.