Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 5 „Позитивна нагласа“

Темата Позитивна нагласа цели да провокира у учениците:
– оптимизъм и разбиране, че щастливите хора се справят по-лесно с предизвикателствата;
– умение да анализират негативните емоции, да ги тълкуват, да ги приемат и по този начин да се справят с тях;
– навици във всяка ситуация да търсят и да се фокусират върху позитивите, а не обратното;
– осъзнаване, че негативните мисли имат разрушително действие върху нас самите, върху отношението ни към другите и към света. И обратното – колкото по-усмихнат е един човек, толкова по-добре ще го възприемат околните.

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 4 „Доверие и страх“

Темата Доверие и страх цели да провокира у учениците:
– навици как да подхождат към нови познанства, преценка правилно или грешно е да се доверяват първосигнално;
– разбиране как се гради доверие и колко време отнема;
– осъзнаване на разликите между доверие и доверчивост;
– опознаване на страха с всичките му позитиви и негативи;
– търпение и осъзнатост на реакциите (понякога заслепени от обида, оставаме глухи за истината и реагираме първосигнално).

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 3 „Загуба и болка“

Темата Загуба и болка цели да провокира у учениците:
– разбиране, че загубата е част от живота;
– осъзнаване, че загубата на приятел не означава, че той не е изиграл своята роля в живота им;
– намиране на различни варианти за приемане на загубата, чрез които да търсят и да открият начин да продължат живота си след загубата на любим човек;
– осъзнаване, че загубата, макар и тежка, не означава, че повече няма да срещнат ценни хора по пътя си, които да им помогнат отново да се чувстват щастливи и пълноценни;
– опознаване и разбиране на болката от загубата и как да се справят с нея, без да се страхуват;
– навици да се научат да ценят времето с близките си, да не забравят да им казват колко ги обичат и колко ги ценят.

Учителско помагало към книгата „Моите красиви рога“ – Тема 2 „Приятелство“

Темата Приятелство цели да провокира у учениците:
– разбиране и уважение към приятелството и всички нюанси, характерни за този тип отношения;
– разбиране какво им дава едно приятелство и на какво ги учи приятелят (да бъдат по-добри, по-смели, по-разумни, по-уверени в себе си, по-състрадателни, по-забавни, друго?);
– въпрос и оценка какво дават те на приятелите си. Дали те са-
мите са добри приятели? Умеят ли да слушат, да помагат, да бъдат
насреща, когато някой има нужда от тях?