Бележки към родители :
Ще помогнеш ли на героите от „Шантавѝя до шия“ да стигнат до целта си?