Бележки към родители:
 
Целта на тези занимания с по-развлекателен характер  е да продължи работата по темата от помагалата, увличайки децата в предизвикателства, които са им приятни и интересни. Игровият модел развива както фината моторика, така и въображението на децата. Спомага да се възприеме книгата, и изобщо четенето, като процес, който не само провокира мисълта и вникването в текста, но и носи удоволствие и формира ценни качества на характера у учениците.