Бележки към родители :
Целта на тези занимания с по-развлекателен характер  е да продължи работата по темата от помагалата, увличайки децата в предизвикателства, които са им приятни и интересни. Игровият модел развива както фината моторика, така и въображението на децата. Спомага да се възприеме книгата, и изобщо четенето, като процес, който не само провокира мисълта и вникването в текста, но и носи удоволствие и формира ценни качества на характера у учениците.

Занимание за допълнителна работа: игра в клас, която стимулира разбирането на емоциите

(1) Изрежете лицата на елена Вундаба, изразяващи дадена емоция (щастлив, тъжен, уплашен, учуден).
(2) Залепете тиксо или каучук на гърба на всяка фигурка.
(3) На дъска или хартия напишете следните изречения и оставете празни места, както е указано. На празните места децата трябва да сложат лицето на еленчето според това как се чувства то.

ВАЖНО! Обърнете внимание и дискутирайте как се променя звученето на всяко изречение, когато се сменят и различните емоции върху празните места.

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога