Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.
Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предложения текст провокират мисленето на учениците и стимулират умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допълнителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на всеки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Темата Позитивна нагласа цели да провокира у учениците:
– оптимизъм и разбиране, че щастливите хора се справят по-лесно с предизвикателствата;
– умение да анализират негативните емоции, да ги тълкуват, да ги приемат и по този начин да се справят с тях;
– навици във всяка ситуация да търсят и да се фокусират върху позитивите, а не обратното;
– осъзнаване, че негативните мисли имат разрушително действие върху нас самите, върху отношението ни към другите и към света. И обратното – колкото по-усмихнат е един човек, толкова по-добре ще го възприемат околните.

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога