Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.
Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предложения текст провокират мисленето на учениците и стимулират умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допълнителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на всеки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Темата Доверие и страх цели да провокира у учениците:
– навици как да подхождат към нови познанства, преценка правилно или грешно е да се доверяват първосигнално;
– разбиране как се гради доверие и колко време отнема;
– осъзнаване на разликите между доверие и доверчивост;
– опознаване на страха с всичките му позитиви и негативи;
– търпение и осъзнатост на реакциите (понякога заслепени от обида, оставаме глухи за истината и реагираме първосигнално).

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога