Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.
Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предложения текст провокират мисленето на учениците и стимулират умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допълнителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на всеки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Темата Загуба и болка цели да провокира у учениците:
– разбиране, че загубата е част от живота;
– осъзнаване, че загубата на приятел не означава, че той не е изиграл своята роля в живота им;
– намиране на различни варианти за приемане на загубата, чрез които да търсят и да открият начин да продължат живота си след загубата на любим човек;
– осъзнаване, че загубата, макар и тежка, не означава, че повече няма да срещнат ценни хора по пътя си, които да им помогнат отново да се чувстват щастливи и пълноценни;
– опознаване и разбиране на болката от загубата и как да се справят с нея, без да се страхуват;
– навици да се научат да ценят времето с близките си, да не забравят да им казват колко ги обичат и колко ги ценят.

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога / помагала