Всяко помагало засяга отделна тема и включва откъс, въпроси и допълнително занимание за работа в клас с игрови характер. Предложените теми са: Различие и толерантност, Приятелство, Загуба и болка, Доверие и страх, Позитивна нагласа.
Работата дори с кратък откъс може да събуди у децата желание да прочетат цялата история. Приложените въпроси по предложения текст провокират мисленето на учениците и стимулират умението им да слушат и да осмислят основните послания. Допълнителните въпроси целят да изведат учениците от микросвета на книгата, да ги поставят в аналогична ситуация, като отключат у тях различен набор от емоции. Игровите занимания в края на всеки модул развиват фината моторика и провокират въображението.

Темата Приятелство цели да провокира у учениците:
– разбиране и уважение към приятелството и всички нюанси, характерни за този тип отношения;
– разбиране какво им дава едно приятелство и на какво ги учи приятелят (да бъдат по-добри, по-смели, по-разумни, по-уверени в себе си, по-състрадателни, по-забавни, друго?);
– въпрос и оценка какво дават те на приятелите си. Дали те са-
мите са добри приятели? Умеят ли да слушат, да помагат, да бъдат
насреща, когато някой има нужда от тях?

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога