Бележки към родители :
Целта на тези занимания с по-развлекателен характер  е да продължи работата по темата от помагалата, увличайки децата в предизвикателства, които са им приятни и интересни. Игровият модел развива както фината моторика, така и въображението на децата. Спомага да се възприеме книгата, и изобщо четенето, като процес, който не само провокира мисълта и вникването в текста, но и носи удоволствие и формира ценни качества на характера у учениците.

Занимание за допълнителна работа:

Нарисувай картичка за най-добрите си приятели като подарък и вътре напиши защо ги обичаш. Подари им я без повод!

Етикети: безплатни ресурси / моите красиви рога