Готов ли си да направиш свой собствен емоци-О!-метър? Лесно е като
детска игра! Следвай тези прости инструкции и смело се гмурни в света на твоите емоции!

Виж самата книга тук!

Tags: емоции / емоциометър / емоционална интелигентност