ВАЖНО: „Мармот Букс“ ООД събира определен тип лични данни, съобразявайки се напълно с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), който влиза в сила от 25.05.2018.

ТЪРГОВЕЦЪТ събира и може да използва информацията на регистрираните потребители, както и на тези, които са направили поръчка през сайта на motove.com/store, единствено за рекламни цели и директен маркетинг свързани единствено и само със сайта на търговеца.

ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица при никакви обстоятелства.

Данните, събирани от ТЪРГОВЕЦА, включват ИМЕ, ФАМИЛИЯ и АКТУАЛЕН ИМЕЙЛ АДРЕС. Данните, събирани от ТЪРГОВЕЦА при поръчка, включват ИМЕ и ФАМИЛИЯ, АКТУАЛЕН АДРЕС, ИМЕЙЛ АДРЕС, ТЕЛЕФОН, като от гореизброените ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да разполага единствено с ИМЕЙЛ адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ за целите на разпращане на търговски съобщения от МОТОВЕ ЕООД.

ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се отпише във всеки един момент от бюлетина на МАРМОТ БУКС ООД през съответния линк в края на всяко рекламно съобщение.